OPĆI UVJETI POSLOVANJA
(u daljnjem tekstu: “Uvjeti“)

OPĆE INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Diagram d.o.o., Split, Poljička cesta 71, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060180662, OIB: 76169484118, PDVID: HR76169484118, zastupano po direktoru Jurica Klepo, temeljni kapital od HRK 20.000,00 u cijelosti uplaćen u novcu (dalje u tekstu:„Diagram“ ili „Društvo“).
Račun Društva otvoren je kod [Raiffeisen banka d.d. IBAN: HR5724840081101194054, SWIFT: RZBHHR2X].

Adresa elektroničke pošte službe za korisnike: [info@diagram.hr]. Radno vrijeme službe za korisnike je radnim danom od 08 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, kao i državnim praznicima i blagdanima služba za korisnike ne radi.
Adresa elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: [info@diagram.hr].

SERVIS:

Tel: 021/540-534
Email: info@diagram.hr
Adresa: Poljička cesta 71
Grad: 21000 Split

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore o kupoprodaji, i to od dana naznačenog na istima.

I UVODNE ODREDBE
I.a Diagram kao Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove Uvjete Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice (kako je niže definirano) u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Posjećivanjem Internet stranice, ili pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine Prodavatelja ili, neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici Društva smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju, suglasni su s istima te ih prihvaćaju u cijelosti. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Upućuju se posjetitelji internet stranice na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na Internet stranici.
I.b Osim ukoliko nije drugačije određeno, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima poslovanja imaju niže navedeno značenje:
Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko Internet stranice registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u poslovnicu Društva obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.
Društvo ima značenje kao u uvodnim odredbama.
Diagram ima značenje kao u uvodnim odredbama.
Internet stranica znači www.diagram.hr.
Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).
Potrošač je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača, svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Prigovor znači pisani prigovor potrošača to jest – prigovor kojeg potrošač upućuje Društvu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, odnosno zahtijeva određena prava koja mu pripadaju na temelju Zakona o zaštiti potrošača (npr. prigovor zbog materijalnog nedostataka, zahtjeva za dijagnostiku kupljenog proizvoda).
Prodavatelj je društvo Diagram d.o.o. Split 21000, Poljička cesta 71.
Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, Internet i elektronička pošta.
Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor sklopljen između Društva i treće osobe – Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.
Proizvodi po narudžbi su oni proizvodi koje prodavatelj nema na skladištu te ih može naručiti isključivo od dobavljača. Takvi proizvodi imaju velike troškove skladištenja te su iznimno rijetko naručivani, a to uslijed visoke cijene istih, posebnih karakteristika, posebnih uvjeta čuvanja i skladištenja.
Svi gore navedeni Izrazi imaju neutralno rodno značenje. Pojmovi koji uključuju jedninu uključuju i množinu (i obrnuto).

Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrijebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za potrošača.
Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.
I.c Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019; u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), potrošač može biti samo fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
I.d Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“).

Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao i/ili razumio ove Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u poslovnici Društva, Prodavatelj se obvezuje prije zaključenja kupnje informirati Kupca o ovim Uvjetima te mjestu gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti , kao i biti predan primjerak ovih Uvjeta kupcu, koji preuzimanjem robe potvrđuje njihov primitak.

II CIJENA I UVJETI PRODAJE

II.a Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, s uključenim porezom na dodanu vrijednost (dalje: „PDV“). Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda.
U slučaju pogrešno označene cijene koju Prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavatelj se obvezuje o istome bez odgađanja obavijestiti kupca. Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.
II.b Prodavatelj nastoji dati što bolji i točniji opis i sliku proizvoda. Unatoč tome, nije moguće garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode.
II.c Plaćanje
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti:
a) Gotovinom prilikom preuzimanja
b) Virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom
c) Plaćanje kreditnim karticama:
– American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro jednokratno
– American Express, Diners karticama do 6 rata beskamatno
– MasterCard kreditnom karticom Splitačke banke do 6 rata beskamatno
– Visa i Maestro karticom PBZ banke do 6 rata beskamatno

II.d Dostava i rok isporuke

Dostava za područje Republike Hrvatske vrši se putem dostavnih službi, i to putem GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. i HP d.d.
Prodavatelj se obvezuje zaprimljene narudžbe radnim danom obraditi odmah a najkasnije u roku od 48 sati te iste dostaviti dostavnoj službi najkasnije u roku od 72 sati od obrade. Narudžbe zaprimljene neradnim danom ili na kraju radnog vremena biti će obrađene idući radni dan ili najkasnije u roku od 48 sati.
Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te u pravilu iznosi od 2 do 5 dana. U slučaju iznimnih nepredviđenih situacija i više sile rok dostave određen ovim općim uvjetima se može produljiti ovisno o odluci i kapacitetima dostavnih službi.

II.e Troškovi dostave
Trošak jedne dostave iznosi uvijek 35,00 kn, neovisno o vrsti proizvoda, količini proizvoda i cijeni proizvoda.

III WEB SHOP KUPOVINA/UGOVOR NA DALJINU – TRENUTAK ZAKLJUČENJA UGOVORA NA DALJINU
III.a Trajanje ugovora
Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.
Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe ili ponudu skupa sa odgovorom agenata o dostupnosti i rezervaciji naručene robe uz primjenu donjih odredbi ove točke III.a.
Ugovor se smatra ispunjenim/konzumiranim u trenutku kad je kupac platio proizvod po ponudi ili web narudžbi uz potvrdan odgovor agenta o dostupnosti i rezervaciji naručene robe, osim ako u samom ugovoru o kupoprodaji nije drugačije navedeno.
Ugovor se ne smatra ispunjenim/konzumiranim na temelju narudžbe ili uplate po automatski generiranoj web narudžbi koja ne predstavlja kupoprodajni ugovor i koju kupac dobiva automatski na mail, bez ponude ili potvrdnim odgovorom agenta o dostupnosti i rezervaciji naručene robe.
Proizvodi koje Kupac stavi u košaricu nisu rezervirani za tog Kupca. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten, te se Prodavatelj ovim putem odmah i unaprijed ispričava zbog neugodnosti koje vam navedena situacija može prouzročiti. Prodavatelj je u tom slučaju obvezan ponuditi vam mogućnost otkaza narudžbe, djelomičnog otkaza narudžbe odnosno djelomičnog ispunjenja (za slučaj da se radi o više naručenih proizvoda) ili Vam ponuditi opciju da pričekate s narudžbom odnosno ispunjenjem iste ukoliko takva opcija postoji.
III.b u slučaju spora oko isporuke pojedinog proizvoda, Prodavatelj i kupac će nastojati sve sporove riješiti mirnim putem. Sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini koji se odnosi na sve vlasnike internet trgovina u cijeloj EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, Prodavatelj također pruža mogućnost rješavanja eventualnih sporova s potrošačima prilikom online kupovine putem „Online dispute resolution platforme“. Ova on-line platforma dostupna je isključivo potrošačima, dakle ne i trgovačkim društvima.
Više informacija pronađite OVDJE. Platforma je aktivna od 15.2.2016. godine. Novom internetskom platformom jača povjerenje u kupnju putem interneta te se tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

IV REKLAMACIJE I PRIGOVORI POTROŠAČA

IV.a Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten Društvu podnijeti Prigovor. Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ”Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pisanim putem na adresu: Poljička cesta 71, 21000 Split ili putem elektroničke pošte na adresu: info@diagram.hr. Na zaprimljeni prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.
IV.b U slučaju prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda Prodavatelj Prigovore razmatra, te eventualno uvažava, sukladno specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio. Svaki proizvod za koji je zaprimljen Prigovor dostavlja se u ovlašteni servis na pregled. Prodavatelj proizvode u trgovini ne mijenja prije nego li su isti pregledani putem ovlaštenog servisa. Proizvodi u trgovini Društva se ne ispituju u odnosu na osnovnu funkcionalnost niti se može detektirati kvar na licu mjesta.
IV.c Servis i rezervne dijelove za uređaje osigurava ovlašteni zastupnik za Republiku Hrvatsku za svaki pojedini proizvod. Neispravni uređaj Kupac može dostaviti neposredno u ovlašteni servis ili ga dostaviti neposredno kod Prodavatelja u poslovnicu nakon čega će isti biti proslijeđen u ovlašteni servis. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, jamstveni list, točan opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu navedenog proizvoda.
IV.d Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog udara groma, prevelikog napona ili zbog istrošenosti uređaja. Radi izbjegavanja svakog nesporazuma, prilikom isporuke dužnost je Kupca da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kojem slučaju će proizvod biti odmah zamijenjen.
Ukoliko se Prigovor odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača Prodavatelj se obvezuje Kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.
U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
IV.e Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.
Potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Obavijest mora biti u pisanom obliku izričitog sadržaja kojim ukazuje na prigovor zbog nedostatka po bilo kojoj osnovi.

V MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI

V.a Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

V.b U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na stvari Kupac ima pravo, po svom izboru zahtijevati od Prodavatelja:
a) Da ukloni nedostatak,
b) Da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
c) Sniženje cijene ili
d) Izjaviti da raskida ugovor.

U svakom slučaju, sukladno primjenjivom propisima, Kupac pridržava i pravo na naknadu štete, s time da se ovim uvjetima izričito isključuje odgovornost za naknadu štete za izgubljenu dobit.
Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.
Obavijest o nedostatku odnosno zahtjev kupca za ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mora biti izjavljen nedvosmisleno i u pisanom obliku. Kupac koji stvar preda u ovlašteni servis bez podnošenja pisanog zahtjeva za dijagnostiku radi utvrđenja postojanja materijalnog nedostatka, gubi pravo nakon popravka stvari isticati gore navedene zahtjeve, već se navedeno postupanje Kupca smatra davanje stvari u ovlašteni servis sukladno izdanom jamstvu.

V.c UKLANJANJE NEDOSTATKA I PREDAJA STVARI BEZ NEDOSTATKA

Uklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom IV „REKLAMACIJE/PRIGOVORI“.
Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka.
U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

V.d SNIŽENJE CIJENE
U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.
U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istom stvari, potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.

VI JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

VI.a UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, pravo na jednostrani raskid ugovora vrijedi isključivo kod ugovora sklopljenih na daljinu odnosno sklopljenih izvan poslovnih prostorija Prodavatelja.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail info@diagram.hr ili poštom preporučeno s povratnicom na adresu Poljička cesta 71, 21000 Split.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu elektroničku poštu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali elektroničkom poštom.
UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.
2. Povrat uplaćenog iznosa
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
3. Povrat robe
Robu vratite ili je predajte nama na adresu Poljička cesta 71, 21000 Split bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

4. Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe snosi kupac.
5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Potrošač je dužan vratiti proizvod u istom stanju u kojem je proizvod primio. Za slučaj vraćanja proizvoda bez ambalaže, s oštećenom ambalažom ili bez dokumentacije koja prati proizvod, prodavatelj ima pravo umanjenja povrata novčanih sredstava potrošaču za 20 % kupoprodajne cijene proizvoda.
6. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je (pri čemu pojam roba ima jednako značenje pojmu proizvoda):
1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

VI.b IZUZETAK ZA SLUČAJ KUPOVINE PROIZVODA PO NARUDŽBI
Prilikom narudžbe proizvoda koji je označen ˝isključivo po narudžbi˝, a nakon potvrde narudžbe, ukoliko je kupac pravna osoba, odnosno na istoga se ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača, nije moguć odustanak od narudžbe niti jednostrani raskid ugovora. Za slučaj kupovine u poslovnim prostorijama prodavatelja, vrijedi jednako pravilo za slučaj narudžbe proizvoda koji je označen ˝isključivo po narudžbi˝ odnosno za koji proizvod prodavatelj u poslovnoj prostoriji izričito, bilo da se radi o potrošaču ili kupcu.

POSEBNA NAPOMENA: U svim ostalim slučajevima izvan gore opisanih (jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga kod ugovora koje prodavatelj zaključi s potrošačem), primjenjuju se zakonske pretpostavke za raskid. Ukoliko je prodavatelj ispunio ugovor u cijelosti pod uvjetom da nema primjene zakonskog prava na jednostrani raskid, Kupac ima pravo na raskid samo u slučaju postojanja utvrđenih nedostataka.
Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene. Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.
Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

VII IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Split, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
– Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Split, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr
– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Split, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr.

Online rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR
To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

VIII OSTALO
VIII.a Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i ispravnim, no Prodavatelj ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama.
U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 24 sata od trenutka obavijesti isporuke.

VIII.b Internet stranice su u vlasništvu Prodavatelja. Za vrijeme korištenja Internet stranice primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama Prodavatelja bez prethodne najave.
Sav sadržaj na Internet stranici kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi i podaci vlasništvo su Društva ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Internet stranici je vlasništvo Društva ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.
VIII.c Korisnik koji koristiti Internet stranicu, je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računalu Korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka. Kada Korisnik posjeti Internet stranicu ili pošalje elektronsku poštu (e-mail) Prodavatelju, komunicira elektronski s Prodavateljem. Ovime Korisnik pristaje na elektronsku komunikaciju s Društvom. Prodavatelj komunicira s Korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na Internet stranici. Navedenim postupanjem Korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.
VIII.d Korisnici mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.
VIII.e Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, Korisnik mora obavijestiti Prodavatelja o navedenom.
VIII.f Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na Internet stranici su vlasništvo Prodavatelja. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, uređaj predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada uređaj bude predan u posjed prijevozniku.
VIII.g Prodavatelj ulaže napore da Internet stranicu održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do internet stranice, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo Korisnicima pristup sajtu ako smatra da Korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.
Prodavatelj osim isključenja Korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete i ostala pravila važeća na Internet stranici može zahtijevati naknadu sve štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit koju Prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih Uvjeta.

IX IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ova Internet stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. kupci proizvoda se izričito slažete da koristite Internet stranicu na vlastitu odgovornost i osobni rizik.
Društvo ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, da su ova Internet stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane društva nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Društvo nije odgovorno za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem ove stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.
Društvo nije odgovorno za radnje trećih osoba.

X JAMSTVO PROIZVOĐAČA

X.a Svi proizvodi kupljeni u poslovnici Prodavatelja imaju jamstvo. Većina proizvoda, ovisno od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan, na vlastiti rizik i odgovornost, čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

X.b Prodavatelj jamči ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač za proizvode koje je Kupac kupio direktno od Prodavatelja sukladno općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač pojedinih artikala.
Proizvođač proizvoda jamstvom jamči besplatan popravak kupljenog proizvoda u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davaoc jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Vam vratiti novac. Jamstveni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom.

Glavni izbornik