Održavanje

Razloga za outsourcing način rada je mnogo, sve veći broj kompanija se odlučuje za outsourcing.
Jedan od najvažnijih razloga za outsorcing je smanjenje troškova u IT sektoru svake veće organizacije. Kao vrsta poslovnog procesa, je zastupljen kod većine uspješnih multinacionalnih kompanija, koje su nastojale pravilnom poslovnom politikom odgovarati na sve veće zahtjeve tržišta i postići poslovni uspjeh u nemilosrdnom konkurentskom okruženju.
Prijenos pojedinih poslova na izvršitelje složen je i ozbiljan zadatak, gdje imamo višestruke razloge zbog kojih svaka kompanija treba razmotriti outsourcing kao način rasterećenja poslovnog procesa. Kompanije koje su od početka 90.-tih sudjelovale u procesu outsourcinga kao korisnici usluga ubrajaju se u najveće i vrlo uspješne kompanije.

 

 

 

 

Prednosti

· smanjenje troškova – angažmani outsourcinga su često troškovno učinkovitiji nego realizacija određenih projekata u vlastitom angažmanu
· nedostatak kvalitetnih stručnih kadrova za sva polja informatike
· povećanje konkurentnosti, fokus na core business
· dok se neko drugi brine o proizvodnji , trgovini, ugostiteljstvu, poduzeće slobodne resurse i energiju usmjerava u osnovnu djelatnost
· ubrzanje realizacije projekta – specifične vještine posebno specijalizovanih eksternih izvršitelja brže će dovesti do realizacije poslova
- vlastitu službu je potrebno je nadzirati i voditi brigu o istoj, potrebno im je osigurati vozilo, radni prostor, računalo, mobilni telefon i sl.

Instaliramo i održavamo Windows sustave, Android sustave i Linux sustave.

Softver kroz licencu daje osobi pravo korištenja istog uz određene uvjete definirane u licenčnom ugovoru, često označenim kao EULA (End User Licence Agreement – licenčni ugovor za krajnjeg korisnika). EULA je pravni dokument kojim se vežu proizvođač softvera i krajnji korisnik i njime se precizira način na koji se softver smije koristiti te su opisana sva ograničenja koja se postavljaju na korištenje istog.

Microsoft nudi svoje proizvode kroz nekoliko različitih opcija licenciranja, a ovisno o produktu neke vrste licenciranja nisu dostupne. Također, količinska licenciranja vrijede samo uz istovremenu kupovinu većeg broja licenci.

OEM (Original Equipment Manufacturer – proizvođač opreme) licenca se distribuira od strane proizvođača računala, tvrtke koja sklapa i prodaje računala. OEM licence su u pravilu jeftinije nego licence kupljene u maloprodaji (kupljene odvojeno kao zasebni proizvod), ali imaju i više ograničenja vezano uz korištenje i prenosivost.

Softver licenciran kroz OEM dolazi predinstaliran na računalu od strane proizvođača te su računala označena naljepnicom kao dokazom o postojanju licence. OEM licenca je sjedinjena s računalom na kojem je softver instaliran i ne može se prenositi na drugo računalo. Čak i ako se računalo više ne koristi OEM licenciran softver se ne smije prenijeti na drugo računalo, nevezano da li se radi o operativnom sustavu ili aplikacijama.

Pružamo uslugu podešavanja e-mail računa na: Outlook, Thunderbird, Live Mail, Android sustave za tablete i pametne telefone. Također radimo organizaciju slanja mailova određenim skupinama te arhiviranju starih mailova.

Brinemo se za Vas oko preuzimanja certifikata iz FINE instalacija, prilagođavanju sustavu te čuvanju vaših lozinki i certifikata.

Za Vas instaliramo i podešavamo CEZIH sustav koji zahtjeva instalaciju VPN-a, čitača kartica i pratećih programa za preuzimanje recepata.

Održavanje Internet bankarstva certfikata, kartica, tokena, smart čitača kartica i sve problematike kod pristupa ovom sigurnosnom servisu.

Nudimo instalaciju i podešavanje sustava e-porezna.

Podrška za instalaciju e-fina sustava.

Servis instalacija i podešavanje uredskih pisača i multifunkcijskih uređaja, skeniranje na server, faksiranje s računala i ostalo. Također servisiramo i instaliramo POS pisače za kase.

Ovom uslugom omogućavamo pristup osobnim računalima ili serverima s udaljene lokacije bilo putem VPN-a ili direktno preko internetske veze.

Arhiviramo sve vrste podataka s vašeg računala bilo da se radi o datotekama ili e-mail bazama podataka ili specijalizirane podatke vezane za neke programe koje koristite.

Servisi dinamičkog DNS-a vam pomažu da se spojite u svoj ured preko određenog imena koji zamjenjuje IP adresu koja je ionako teško pamtljiva. Dinamički DNS je bitan jer se IP adresa mijenja svakog dana tako nam servis omogućuje uvijek isto ime prilikom spajanja u tvrtku.

Spašavanje podataka ili Data recovery postupak spašavanja podataka u slučaju da je medij izbrisan ili oštećen. U bilo kojem slučaju kad dođete do saznanja da nemate podatka važno je odmah ugasiti uređaj i donijeti na servis.