NS1: dns1.cdn.hr

NS2: dns2.cdn.hr

IP: 185.58.73.116

Prilikom postavljana e-maila u outlook ili live mail i ostale programe za mail potrebno je upisati sljedeće:
- Vaše ime: unesite vaše ime, naziv može sadržavati i hrvatska slova
- Email adresa: unesite vašu adresu
- Tip računa : POP3 ili IMAP

Dolazni poslužitelj:
mail.naziv vaše domene, npr: mail.diagram.hr
Korisničko ime: ovdje upišite svoj e-mail
Lozinka: ovdje upišite lozinku

Odlazni poslužitelj:
mail.naziv vaše domene, npr: mail.diagram.hr
Korisničko ime: ovdje upišite svoj e-mail
Lozinka: ovdje upišite lozinku

Podešavanje bez SSL-a (nije preporučljivo)
Username:vaš e-mail
Password:vaša lozinka
Incoming Server: mail.naziv_domene
IMAP Port: 143
POP3 Port: 110
Outgoing Server: mail.naziv_domene
SMTP Port: 25
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.

 

Sigurnosni SSL (preporučamo)
Username:vaš e-mail
Password:vaša lozinka
Incoming Server: server1.diagram.hr
IMAP Port: 993
POP3 Port: 995
Outgoing Server: server1.diagram.hr
SMTP Port: 465
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.

Webmail vam omogućava da putem web browsera čitate i pišete e-mail poruke, sa bilo kojeg računala koje ima pristup internetu.

Pregled putem Web maila potrebno je da u svoj browser upišete adresu http://www.naziv_vaše_domene.hr/webmail 

korisničko ime cijela e-mail adresa!