Eskulap Win - Ed Borel

EskulapWin je programski paket za ljekarničko poslovanje. U programu su ugrađene evidencije propisane zakonima vezanim za trgovinu na malo te evidencije vezane za ljekarničko poslovanje. Program podržava veliki broj raznih eksternih uređaja kao što su čitači barkoda, čitači magnetnih kartica, pokazivači za kupce, POS uređaji banaka... Posebna pozornost posvećena je povezivanju i razmjeni podataka ljekarne s dobavljačima, osiguravajućim društvima, drugim ljekarnama unutar ustanove, računovodstvom, centralnoj nabavi, bankama.Program podržava internetsko naručivanje robe, obradu

i fakturiranje recepata i doznaka HZZO, eRecept, obradu i fakturiranje recepata dopunskih osiguranja(CZO,...), galenski i magistralni laboratorij,dnevnik analize, kreiranje izvješća za Agenciju za lijekove, štampanje naljepnica s cijenama i signaturama, automatsko ažuriranje liste lijekova i ortopedskih pomagala, izdavanje predračuna, izdatnica i eleprodajnih računa...

 EskulapWin je programski paket za ljekarničko poslovanje. U programu su ugrađene evidencije propisane zakonima vezanim za trgovinu na malo te evidencije vezane za ljekarničko poslovanje. Program podržava veliki broj raznih eksternih uređaja kao što su čitači barkoda, čitači magnetnih kartica, pokazivači za kupce, POS uređaji... Posebna pozornost posvećena je povezivanju i razmjeni podataka ljekarne s dobavljačima,osiguravajućim društvima, drugim ljekarnama unutar ustanove, računovodstvom, centralnoj nabavi, bankama. Program podržava internetsko naručivanje robe, bradu i fakturiranje recepata i doznaka HZZO, eRecept, obradu i fakturiranje recepata dopunskih osiguranja, galenski i magistralni laboratorij, dnevnik analize, kreiranje izvješća za Agenciju za lijekove, ispis naljepnica s cijenama i signaturama, automatsko ažuriranje liste lijekova i ortopedskih pomagala, izdavanje predračuna, izdatnica i veleprodajnih računa.

 

General ledger je modular¬ni program za financijsko knjigovodstvo namjenjen za višekorisnički rad u lokalnoj mreži računala, a koji implementira sljedeće funkcije: eviden¬cije i izvješća propisane Zakonom o računovodstvu, evidencije i izvješća pro-pisane Zakonom o PDV-u, automatsko učitavanje i knjiženje svih dokumenata iz ljekarničkih jedinica, automatsko učitavanje i knjiženje izvadaka iz internetskog bankarstva, automatsko učitavanje i knjiženje specifikacija uplata HZZO-a, kreiranja izvješća za ravnateljstvo (management), slanje po¬dataka u maticu za konso¬lidirana finacijska izvješća (SAP), osnovna sredstava,... Program je rađen u surad¬nji s računovodstvima ljekarničkih ustanova te ima integrirane opcije specifične za poslovanje ljekarni i ljekarničkih ustanova (evidencija i određivanje dinamike plaćanja u cilju ostvarivanja cassa sconta, analitika zaliha po ljekarničkim jedinicama i ukupno, analitika realizacije (prihoda) po periodima i vrsti plaćanja te njihov postotni udio u cjelokupnom prometu po ljekarni i ukupno.

 

CentralRegistry je program koji  služi za analizu podataka o nabavi i prodaji roba, centralno naručivanje te praćenje trenutnog stanja zaliha po ljekarnama unutar ustanove. Temelj funkcioniranja su Centralni šifrarnici (artikala, dobavljača,...) koji su ovisno o ovlastima dostupni korisnicima. Podaci se u Centralni registar prikupljaju u realnom vremenu. Osim prikaza podataka putem tablica, podatke je moguće exportirati u Excel datoteke ili prikazati grafiči na ekranu.

Unutar programa postoje opcije za definiranje i pregled ostvarenja prodajnih akcija dobavljača ili popusta u određenim periodima. Jedna od važnijih opcija CentralRegistrya je „Interna razmjena“ koja služi za međusobnu razmjenu artikala ljekarni unutar ustanove (npr. artikli bez obrtaja, kratak rok...). Sa strane marketinga osim mnogobrojnih izvještaja, u programu postoji kreiranje „Fokus grupa“ po prioritetima koje se koriste za ciljano izdavanje artikala unutar ustanove te kreiranje kartica vjernosti za ostvarenje popusta u bilo kojoj ljekarni unutar ustanove. 

 

PharmacyHospital je program za materijalno i financijsko praćenje poslovanja bolničke ljekarne. Program omogućuje vođenje više skladišta (spajanje bolnica) i ima integrirane sljedeće funkcije: kreiranje narudžbenica za pacijente, odjele i potrošni materijal, izrada izdatnica, reversa, posudbi, međuskladišnica, rad s laboratorijem, internetsko naručivanje i učitavanje primki dobavljača, praćenje trenutnog i stanja zaliha na dan po odjelima, službama i ljekarnama, knjigu narkotika, knjigu rezervnih antibiotika, evidenciju posebno skupih ljekova, izdavanje lijekova po tabletama i blisterima, interakcije, rezervacije, učitavanje liste lijekova,... Program prati statistiku ulaza po dobavljačima, artiklima, proizvođačima, kontima, grupama, ATC grupama... te statistiku izlaza po pacijentima, liječnicima, odjelima, ambulantama, službama, artiklima, grupama, ATC grupama, kontima,... za odabrani period. Na temelju dokumenata ljekarne generiraju se izvješća za računovodstvo i management te izvješće o potrošnji lijekova za HALMED.