General Data Protection Regulation (GDPR)

Nova uredba, GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka), uvodi niz izmjena u pravila koja uređuju zaštitu osobnih podataka, kao što su:
obveza primjene zaštite osobnih podataka u fazi projektiranja (npr. u slučaju IT rješenja) obveza vođenja evidencije o aktivnostima obrade podataka, obveza izvršavanja procjene učinka na privatnost
obveza prijave neovlaštenog pristupa podacima tijelu za zaštitu podataka
Nepoštivanje odredbi nove uredbe može rezultirati izricanjem novčane kazne od strane tijela za zaštitu podataka (do 20 milijuna EUR ili 4% godišnjeg prometa).

Proces usklađivanja vaše organizacije s GDPR-om započinje kroz edukaciju i razumijevanje Uredbe a za samu prilagodbu neophodna je kombinacija pravne i tehnološke ekspertize. Naš tim okuplja stručnjake specijalizirane za GDPR iz područja informacijske sigurnosti, prava, novih tehnologija i projektnog menadžementa.

INFORMATIVNI UPIT ZA PROJEKT GDPR
Hvala! Greška poruka nije poslana. Greška captcha....